24. 2. 2015 Pozvání k účasti na semináři Život v Duchu

Seminář Život v Duchu vyrostl v prostředí spojeném s hnutím Charismatické obnovy a je určen lidem žijícím v Církvi, kterým pomáhá k hlubšímu křesťanskému životu ze síly Ducha svatého. Každý křesťan přijal Ducha svatého ve svátostech křtu a biřmování. Přesto otázka jak Duch svatý působí v tvém životě je pro mnohé neuchopitelná. Skrze seminář Život v Duchu mají být účastníci uschopněni k tomu, aby svůj život novým způsobem utvářeli z Ducha Ježíšova a z jeho síly. Seminář má pomoci k tomu, aby Ježíš byl nově objeven, aby se mu křesťan stal podobným a aby ho vyzařoval naplněn jeho Duchem v denním životě. Krátce - každý účastník tohoto semináře může ve víře očekávat - vždy jiným a každému přiměřeným způsobem - prožitek nových osobních letnic. Může tedy očekávat podobný život proměňující předěl, jaký zažili apoštolové, shromážděni v modlitbě s Marií při vylití Ducha svatého o letnicích. "Jde zde o zkušenost, že mě Bůh miluje zcela osobně. Tato láska říká, že Bůh mě přijímá takového, jaký jsem, že mi odpustil mé hříchy a že ho skutečně smím oslovovat 'TY' a 'Otče'. To není nějaký momentální náboženský pocit blaženosti. Jsem zde přijímán a vtahován do nového vztahu k Bohu, který trvá a nepomíjí. Tato zakoušená Boží láska působí rozhodné, odvážné a celostné nasazení se pro Ježíše a pro společenství, v kterém dotyčný žije. Boží láska osvobozuje a tato láska se zviditelňuje v darech, které Bůh dává ke službě a k životu ve společenství.“

Seminář nevyřeší všechny lidské problémy účastníků. Nikomu nebudou odňaty těžkosti života, ale seminář napomůže rozlišit, které těžkosti do našeho života patří jako součást následování Krista a které těžkosti po nás Bůh nechce.

Seminář nemá cíl sám o sobě. Vede však:
- k prohloubení existujícího vztahu k Bohu nebo
- k začátku nového vztahu k Bohu.

Vede také:
- k objevení Písma sv. jako zdroje osobní víry
- ke zkušenosti s různými způsoby osobní modlitby i modlitby ve společenství
- ke sdílení víry jako přirozené součásti křesťanského života
- ke službě z vděčnosti Bohu

Takovýto život z Ducha bude mít vždy tyto čtyři rozměry, bude to život:
- v denním společenství s Bohem (denní „tichá chvíle“ 15 – 20 minut)
- s bratřími a sestrami doma a ve farnosti
- plodný ve službě druhým lidem
- hluboce zaměřený k církvi

Kdo může být účastníkem semináře
Semináře se mohou účastnit lidé, kteří pravdivě usilují o život podle evangelia, a to se všemi požadavky, které Ježíš uložil svým učedníkům. To znamená, že účastníci musí mít v sobě ochotu k vnitřnímu růstu a k tomu, aby nechali silou Ducha svatého život proměňovat. Nedoporučuje se lidem s vážnými psychickými problémy.

Průběh setkávání
Setkání se konají každý týden, od začátku postní doby do slavnosti Seslání Ducha svatého.
Každé setkání trvá cca 2 hodiny a obsahuje
- společnou modlitbu,
- delší katechezi (přednáška)
- rozhovor v malých skupinách (práce ve skupinách předpokládá vzájemnou důvěru a mlčenlivost o sdíleném)


K celému kurzu pak náleží mimoto modlitba za uzdravení duše i těla, bohoslužba pokání (se svátostí smíření), modlitba a obnova rozhodnutí spojených se svátostí biřmování a bohoslužba, ve které jsou účastníci rozesláni ke službě.


Setkání pro zájemce v naší farnosti bude ve středu 28. 1. 2015 na faře, kdy přijedou z farnosti Česká Třebová ti, kteří u nás tento seminář povedou.

Seminář začne v úterý 24. 2. 2015. Pro zájemce by to znamenalo závazně absolvovat tento cca 10 týdenní seminář každé úterý od 19.00 do 21.00 hodin.


Aktuality

30. 6. 2024  Ministrantský tábor


7. 6. 2024  Noc kostelů


9. 4. 2024  Zápis z Pastorační rady farnosti


6. 10. 2023  Pastorační plán farnosti (září 2023 - březen 2024)


2. 8. 2023  První mše P. Josefa Hamana v DÚ


1. 8. 2023  Naše farnost má nového kněze, P. Josefa Hamana


18. 9. 2022  Putování bible


12. 6. 2022  Fotografie z oslavy nedožitých narozenin P. Josefa Čiháka


Archiv aktualit

Kontakt

Římskokatolická farnost
Dolní Újezd

569 61 Dolní Újezd 34

P. Ing. Josef Haman
kněz
Tel.: 732 405 118
E-mail:

Kompletní kontakty


© 2024, Římskokatolická farnost sv. Martina v Dolním Újezdě u Litomyšle – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑