Archiv

Rok 2014

5. 10. 2014  Výsledky voleb do Pastorační rady farnosti

12. 10. 2014  Přednáška P. Jana Linharta o Etiopii

17. 10. 2014 Varhanní koncert v Čes. Heřmanicích

20. 10. 2014 Přednáška Jiřího Grygara

1. 11. 2014  Zápis z pastorační rady farnosti dne 26. 10. 2014

9. 11. 2014  Hra o sv. Martinovi

5. 10. 2014  Výstava fotografa Jindřicha Štreita

22. 11. 2014 Jabkancová pouť v České Třebové

6. - 7. 12. 2014   Putování do Betléma

25. 12. 2014   FOTOGRAFIE Živý betlém

27. 12. 2014 Přidána část Farní knihovna

Rok 2015

1. 1. 2015  Novoroční koncert v Ústí nad Orlicí

3. 1. 2015  Tříkrálová sbírka (Fotky)

7. 1. 2015  Zápis z pastorační rady

10. 1. 2015  Tříkrálový farní ples

2. 3. 2019 Vikariátní setkání mládeže

10. 1. 2015  Tříkrálový farní ples - FOTKY

28. 1. 2015  Seminář Život v Duchu - setkání zájemců

Pastorační plán farnosti 2014-2015

4. 4. 2015  Fotky z Bílé soboty a křtu katechumenů

8. 5. 2015  Fotografie z výletu dětí s náboženstvím do Ostravy

16. 5. 2015  Fotky z výletu pro děti do Brna

19. 5. 2015  Fotografie ze závěrečného semináře Život v Duchu

29. 5. 2015  Fotografie z Noci kostelů

31. 5. 2015  Fotografie z poutní mše svaté na Pohodlí

12. - 14. 6. 2015  Výlet na Šumavu

12. - 14. 6. 2015  Fotografie z výletu na Šumavu

7. 6. 2015  Fotografie z prvního svatého přijímání

Rok 2016

14. 4. 2016  Přednáška Karel IV. a jeho duchovní tvář

2. 5. 2016  Rozhovor na Rádiu Proglas o P. Josefu Čihákovi

4. 6. 2016  Mše svatá k 60. narozeninám P. Jiřího Černého (fotky zde)

5. 6. 2016  První svaté přijímání (fotky zde)

11. 6. 2016  Odhalení pamětní desky P. Martina Vícha (fotky zde)

30. 6. - 4. 7. 2016 Tábor pro ministranty v Českosaském Švýcarsku

31. 7. - 14. 8. 2016  Odpočinkový a duchovní pobyt na Balkáně

3. 9. 2016   Farní pouť do Křtin a okolí  ZRUŠENO

13. 9. 2016  Přednáška o pouti do La Salette

18. 9. 2016  Promítání z Celosvětového setkání mládeže v Krakově

26. 9. 2016  Divadlo Eliščiny pohádky

19. 11. 2016  Pouť a výlet pro manžele a rodiny s dětmi

19. 11. 2016  Jabkancová pouť v České Třebové

20. 11. 2016  Přednáška o Ekvádoru

23. 11. 2016  Přednáška Typické překážky usmíření

21. - 22. 10 2016  Tvořivý víkend pro děti (fotografie)

30. 10. 1016  Ad resurgendum cum Christo  (instrukce o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace)

11. 12. 2016 Setkání dětí se sv. Mikulášem (fotky)

Přehled bohoslužeb o Vánocích 2016

25. 12. 2016  Živý betlém (fotky)

Rok 2017

7. 1. 2017  Tříkrálový farní ples

7. 1. 2017  Tříkrálová sbírka (fotkyVýsledky sbírky

8. - 10. 3. 2017 Fotografie z jarních prázdnin pro děti na faře

19. 3. 2017 v 1600 Přednáška o cestě do Indie (Lída Chadimová)

26. 3. 2017 1500  Přednáška - Přirozené plánovaní rodičovství - Symptotermální metoda SENSIPLAN

1. 4. 2017 1700 Divadelní představení Moravské pašije

16. 4. 2017  Koncert židovské hudby

19. 4. 2017  Přednáška Jana Sokola na téma "Svoboda - a co s ní?"

10. 5. 2017  Koncert skupiny AUGENBLICK

20. - 21. 5. 2017 Farní pouť - Zakopané, Levoča, Spišký hrad, Spišská Kapitula (fotografie)

31. 5. 2017 Oslava narozenin otce Adama (fotografie)

4. 6. 2017  První svaté přijímání (fotografie)

9. 6. 2017  Noc kostelů (fotografie)

10. 6. 2017  Farnost našima očima (fotografie)

18. 6. 2017  Mše svatá a průvod s Nejsvětější svátostí (fotografie)

24. 6. 2017 Setkání rodáků (mše svatá v 11.00 hodin) (fotografie)

2. 7. 2017 Tábor ministrantů (Národní park Podyjí)

8. 7. 2017 Farní knihovna - nové knihy

1. 9. 2017  Odstartuj školní rok s Bohem i kamarády

1. 9. 2017  Výuka náboženství 2017-2018 (přihláška, rozvrh hodin)

2. 9. 2017  Pouť do Křtin a okolí (fotky)

3. 9. 2017  Mše svatá s žehnáním školních pomůcek, farní den s občerstvením

6. 10. 2017  Setkání mládeže

7. 10. 2017  Kurz Symptotermální metody PPR

14. 10. 2017  Kurz Symptotermální metody PPR

23. 10. 2017 Zemřel P. František Beneš z Litomyšle

28. - 29. 10. 2017 Diecézní pouť pro mládež, Králíky

3. 11. 2017  Setkání mládeže

4. 11. 2017  Kurz Symptotermální metody PPR

5. 11. 2017  Přednáška o Indii

8. 11. 2017  Vzpomínky na Polsko od P. Václava Vacka z Letohradu

10. - 11. 11. 2017  Návštěva u sv. Martina (dvoudenní program pro děti s přespáním na faře)

10. - 11. 11. 2017 Návštěva dětí u sv. Martina (fotky)

12. 11. 2017  Svatomartinská pouť

12. 11. 2017 Svatomartinská pouť (fotky)

1. - 2. 12. 2017 Duchovní obnova ve farnosti

1. 12. 2017  Setkání mládeže

3. 12. 2017 Žehnání adventních věnců

10. 12. 2017  Setkání dětí se sv. Mikulášem

25. 12. 2017 Živý betlém (fotky)

.

Rok 2018

5. 1. 2018 Setkání mládeže

6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka

6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka (fotky)

6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka - vybrané částky

6. 1. 2018  Tříkrálový farní ples

18. 1. 2018  Přednáška biskupa Mons. Františka Radkovského

20. 1. 2018  Moderní hudba jako modlitba? (Vikariátní setkání mládeže v Poličce)

2. 2. 2018 Setkání mládeže

17. 2. 2018  Duchovní obnova ve farnosti

18. 2. 2018  Poselství papeže Františka k postní době 2018

2. 3. 2018 Setkání mládeže

3. - 4. 3. 2018 Duchovní obnova pro manžele Harmonické manželství (přihláška)

14. - 16. 3. 2018 Jarní prázdniny pro děti na faře

14. - 16. 3. 2018 Jarní prázdniny pro děti na faře ( fotky )

23. 3. 2018 Skautská křížová cesta na Horní Újezd ( fotky )

24. 3. 2018  Farní oplatky

6. 4. 2018 Setkání mládeže

9. - 20. 4. 2018  Farní pouť do Izraele (fotky)

11. 5. 2018  Setkání mládeže

19. 5. 2018  Farní pouť manželů a rodin

3. - 8. 5. 2018  Pouť ministrantů do Říma (fotky)

14. 5. 2018 List biskupů českých a moravských diecézí

25. 5. 2018 Noc kostelů

2. 6. 2018 Diecézní setkání ministrantů

15. 6. 2018 Setkání mládeže - táborák

17. 6. 2018 Přednáška Marka Opletala - Do Santiaga napříč Španělskem

22. 6. 2018 Pouť do Izraele - promítání fotek s vyprávěním

10. 7. 2018  Rozhovor P. Adama Grabiece s paní Emílií Kovářovou

21. 8. 2018  List papeže Františka Božímu lidu

7. - 9. 9. 2018 Pouť do Severních Čech

12. 9. 2018  Rozhovor P. Adama Grabiece s panem Milanem Tašnerem

15. 9. 2018  Setkání mládežePříprava ke svátosti biřmování

22. 9. 2018 Pouť pro rodiče po ztrátě dítěte

1. 10. 2018  Přednáška Jak mluvit s dětmi o vztazích a sexualitě

1. 10. 2018  Inzerát Farní charity Litomyšl

2. 10. 2018  Zápis z Pastorační rady farnosti

2. 10. 2018 Článek Vzpomínka na P. Martina Františka Vícha

12. - 14. 10. 2018 Víkend pro bezdětné manžele

14. 10. 2018  Volby do Pastorační rady farnosti - výsledky

26. - 27. 10. 2018 Oslava 100 let vzniku ČSR

1. 11. 2018  Schůzka ministrantů

4. 11. 2018  Kurz symptotermální metody PPR

9. - 10. 11. 2018 Návštěva u sv. Anežky České

10. - 11. 11. 2018 Dvouvikariátko Litomyšl

11. 11. 2018 Svatomartinská poutní mše, scénka dětí Návštěva u sv. Anežky České (fotografie)

25. 11. 2018  Přednáška o cestě Vietnam - Kambodža - Thajsko

2. 12. 2018  Kurz symptotermální metody PPR

22. 12. 2018 Zřízení kaple sv. Jany Beretty Molly

22. 12. 2018  Ministrantská schůzka

22. 12. 2018  Plán akcí Centra pro rodinu na rok 2019

.

Rok 2019

5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka

5. 1. 2019 Fotky z Tříkrálové sbírky

5. 1. 2019  Tříkrálový farní ples

6. - 8. 2. 2019 Jarní prázdniny pro děti na faře (fotky)

3. 3. 2019 Poselství papeže Františka k postní době 2019

6. 3. 2019 Ministrantská schůzka

8. - 10. 3. 2019 Biřmovanci na Vesmíru

15. - 17. 3. 2019 Postní duchovní obnova ve farnosti

5. 4. 2019  Křížová cesta na Horní Újezd

14. 4. 2019  Křížová cesta Dolním Újezdem

18. 4. 2019 Setkání mládeže - Sederová večeře

18., 19. a 20. 4. 2019  Ministrantské schůzky

18. a 19. 4. 2019  Velikonoční klapání

18. - 22. 4. 2019 Fotografie z Velikonoc

28. 4. 2019  První poutní mše svatá k sv. Janě Berettové Mollové (fotografie z akce)

4. - 7. 5. 2019  Fotografie z farní pouti po stopách sv. Martina

4. 5. 2019 Schůzka ministrantů

11. 5. 2019  Setkání mládeže

2. 6. 2019  Fotografie z prvního svatého přijímání

29. 6. 2019 Mše svatá na poděkování za dar 25 let kněžství P. Jiřího Vojtěcha Černého

23. 6. 2019 Slavnost Těla a Krve Páně (fotografie)

30. 6. - 4. 7. 2019 Ministrantský tábor (fotografie)

27. - 28. 9. 2019 Setkání mládeže - Pouť do Koclířova

4. 10. 2019  Poděkování za úrodu (fotografie)

26. 10. 2019 Setkání mládeže

9. - 10. 11. 2019  Dvojvikariátko

10. - 16. 11. 2019 Česká Národní pouť do Říma

15. - 16. 11. 2019 Misijní tvoření

24. 11. 2019  Děkovná mše svatá za 30 let společenství manželů ve farnosti

14. - 15. 12. 2019  Duchovní obnova

15. 12. 2019 Ministrantská schůzka

19. 12. 2019 Setkání mužů

24. 12. - 1. 1. 2020  Vánoční bohoslužby 

.

Rok 2020

10. 1. 2020 Příprava snoubenců
11. 1. 2020 Tříkrálová sbírka - 
fotografie , výsledky sbírky
11. 1. 2020 Tříkrálový farní ples
23. 1. 2020 Setkání mužů
25. 1. 2020 Setkání mládeže
26. 1. 2020 Neděle Božího Slova
9. 2. 2020 Nový Pastorační plán farnosti
12. - 14. 2. 2020 Jarní prázdniny pro děti na faře
13. 2. 2020 Fotografie z výletu dětí do Slatiňan a Chrudimi
16. 2. 2020  Reiki a křesťanství?
20. 2. 2020  Setkání mužů
22. 2. 2020 Jáhenské svěcení Jakuba Brabence (fotografie)
29. 2. 2020 Setkání mládeže
12. 3. 2020 Pravidla proti šíření koronaviru
29. 3. 2020 Pastýřský list biskupa Jana Vokála
6. 4. 2020 Velikonoční výzva českých a moravských biskupů
7. 4. 2020 Biskup Jan: Vyzývám k modlitbě celou diecézi
10. 4. 2020 Velikonoční zamyšlení
20. 6. 2020 Carlo Acutis - teenager
1. - 3. 7. 2020 Ministrantský tábor (fotky)
10. 8. 2020 Svatovavřinecká pouť na Sněžku
1. 9. 2020 Výuka náboženství a přihláška
19. 9. 2020 Ministrantská olympiáda
27. 9. 2020 Setkání mládeže
29. 9. 2020 Kurz Manželské večery
4. 10. 2020 Rozhovor s Adamem Stráníkem
5. 12. 2020 Adventní duchovní obnova
5. 12. 2020  Besedy Centra pro rodinu
5. 12. 2020 Štědrý dar pro betlémské děti
7. 12. 2020 Adopce na dálku
14. 12. 2020 Rotátní mše svatá
18. 12. 2020 Účast na bohoslužbách
23. 12. 2020 Betlémské světlo
27. 12. 2020 Účast na bohoslužbách
31. 12. 2020 Přenos bohoslužby online
31. 12. 2020 Komentář k evangeliu

.

Rok 2021

1. 1. 2021 PF2021
1. 1. 2021 Pastýřský list biskupa k Roku sv. Josefa
1. 1. 2021 Přenos bohoslužby online
4. - 24. 1. 2021 Tříkrálová sbírka
6. 1. 2021 Immanuel Nicholas adoptovaný naší farností
24. 1. 2021 Ministranstká schůzka
29. 1. 2021 Výsledky tříkrálové sbírky
29. 1. 2021 Kurz "Být sama sebou" pro dívky od 12 do 18 let 
26. 2. 2021 Soutěž Postní putování
26. 2. 2021 Osazovací schéma křížové cesty u našeho kostela
8. 3. 2021 Čeho se naše ruce dotýkaly...
19. 3. 2021 Sbírky v době koronaviru
23. 3. 2021 Buďme nablízku nenarozeným i jejich rodičům: pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně
27. 3. 2021 Diecézní setkání mládeže
5. 5. - 7. 7. 2021 Kurz hebrejštiny
9. 5. 2021 Účast na bohoslužbách
16. 5. 2021 Vyhodnocení soutěže Postní putování
19. 5. 2021 Mše svaté nově bez registrace
28. 5. 2021 Noc kostelů
30. 5. 2021 Táborák pro ministranty
5. 6. 2021 Mariánská sobota v Koclířově
12. 6. 2021 Oslava narozenin otce Martina Vícha
13. 6. 2021 Vikariátní pouť mládeže do Oldříše
14. 6. 2021 Cesta k rodnému domu otce Martina Vícha
25. 6. 2021 Pomoc lidem zasaženým tornádem
6. 8. 2021  Farní charita Litomyšl - výběrové řízení
23. - 25. 8. 2021 Prázdninový program pro dívky
27. 8. 2021 Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022
4. 9. 2021  Bílá holubice
10. 9. 2021 Promítání fotek z ministrantského tábora
30. 9. 2021 Farní hra po stopách sv. Martina
8. 10. 2021  Setkání mládeže a zájemců o biřmování
9. 10. 2021 Synoda 2021 - 2023
17. 10. 2021 Nový patron našich ministrantů - sv. José Sánchez del Río
25. 12. 2021 
Živý betlém ze záznamu z roku 2006

.

Rok 2022

15. 1. 2022 Tříkrálová sbírka
26. 1. 2022 Nový rozpis Úklid kostela, kaple a květiny na rok 2022
27. 1. 2022 Manželské večery
13. 2. 2022 Ministrantská pouť
24. 2. 2022 Setkání na podporu Ukrajině
1. 3. 2022 Modlitba růžence za Ukrajinu a mír ve světě
2. 3. 2022 Výzva biskupa Jana
14. - 15. 5. 2022 
Pouť na Zelenou horu
21. 5. 2022 Fotografie z farního výletu po stopách P. Josefa Čiháka
22. 5. 2022 Fotografie z oslavy 50. narozenin otce Adama
5. 6. 2022 Fotografie z návštěvy biskupů z Indie, Fofogalerie č. 2 
12. 6. 2022 
Oslava nedožitých narozenin P. Josefa Čiháka
21. 8. 2022 Přihláška na náboženství ve školním roce 2022/2023
9. 9. 2022  Zápis z Pastorační rady farnosti
11. 9. 2022  Ministrantská schůzka
18. - 19. 11. 2022  Bigvikarátko
23. 12. 2022 Betlémské světlo

.

Rok 2023

7. 1. 2023 Tříkrálový ples
12. 2. 2023 Ministrantská pouť
10. - 11. 11. 2023 Návštěva u sv. Martina (program pro děti na faře)
12. 11. 2023 Fotografie z příjezdu svatého Martina
15. 12. 2023 Varhanní adventní koncert
16. 12. 2023  Duchovní obnova
16. 12. 2023  Fotografie z rorátní mše svaté
24. 12. 2023 Program Vánoce 2023
.

Rok 2024

9. - 10. 2. 2024 Setkání ministrantů
11. 2. 2024 Ministrantská poutní mše
 
 

Aktuality

30. 6. 2024  Ministrantský tábor


21. 5. 2024  Zápis z Pastorační rady farnosti


6. 10. 2023  Pastorační plán farnosti (září 2023 - březen 2024)


2. 8. 2023  První mše P. Josefa Hamana v DÚ


1. 8. 2023  Naše farnost má nového kněze, P. Josefa Hamana


18. 9. 2022  Putování bible


12. 6. 2022  Fotografie z oslavy nedožitých narozenin P. Josefa Čiháka


Archiv aktualit

Kontakt

Římskokatolická farnost
Dolní Újezd

569 61 Dolní Újezd 34

P. Ing. Josef Haman
kněz
Tel.: 732 405 118
E-mail:

Kompletní kontakty


© 2024, Římskokatolická farnost sv. Martina v Dolním Újezdě u Litomyšle – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑