O nás

Římskokatolická farnost Dolní Újezd územně zahrnuje tyto obce nebo části obcí: Dolní Újezd, Osík (část), Desnou (část), Horní Újezd (Vísku, Podlubníček a Krásňoves), Pohodlí a Vidlatou Seč.

Naše farnost je součástí Římskokatolické církve. Přináleží k farnímu kostelu sv.Martina a správně je tvořena shromážděním věřících našeho farního obvodu. Ptáme-li se, čím žije farnost, nestačí jen popis vnějších aktivit. Za vším je třeba stále vidět osobu Ježíše Krista, který slíbil, že bude stále přítomen uprostřed svých následovníků. Život křesťanů má základní inspiraci v životě první skupiny Ježíšových učedníků. Bible jejich životní styl shrnuje slovy: "Setrvávali v apoštolském učení, v (bratrském) společenství, v lámání chleba a modlitbách" (Sk 2,42).

Hlavním projevem života naší farnosti je proto slavení bohoslužeb. Nejedná se jen o nedělní shromáždění, ale o další obřady, jejichž středem je slavení tzv. svátostí. Základní svátostí je křest, který je možné udělit dětem i dospělým. O křest dětí žádají rodiče dítěte nebo zákonný zástupce. Aby dítě mohlo být pokřtěno je třeba, aby v rodině existovaly předpoklady (především ze strany rodičů), že dítě bude vychováváno ve víře v Ježíše Krista, jak ji předává katolická církev. S žádostí o křest dítěte se můžete obrátit na kněze a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným křtem. Udělení svátosti křtu předchází příprava rodičů na křest jejich dítěte (většinou 2 setkání). Dospělý člověk žádá o křest sám. Příprava dospělého na přijetí svátosti křtu trvá asi 1,5 roku. Ať už jde o křest dítěte či dospělého nebo přijetí do společenství katolické církve či přijímání svátostí dosud nepraktikujícími katolíky obraťte se důvěrou na kněze ve farnosti, který Vám rád poskytne další informace.

Svátost pokání a smíření je možné v naší farnosti přijmou v kostele před každou mši svatou. Kněz je k dispozici asi 1/2 hod. před začátkem bohoslužby ve zpovědnici. V týdnu před prvním pátkem v měsíci je tato příležitost ještě rozšířena. Je též možné kněze požádat o udělení této svátosti i mimo výše uvedenou dobu a mimo zpovědnici. Rádi touto svátostí posloužíme Vám či Vašim blízkým i ve vašem bydlišti či v nemocnici.

Svátost pomazání nemocných se v naší farnosti uděluje při společném slavení v rámci mši svaté pravidelně jedenkrát do roka (na podzim), individuálně dle potřeby kdykoliv. V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověk je dobré se na kněze obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí pomazání nemocných poslouží Vám či Vaším blízkým a to i v nemocnici nebo ve Vašem bydlišti.

Snoubenci, kteří chtějí přijmou svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v dolnoújezdské farnosti, se musí se svou žádostí obrátit na kněze, a to nejméně 2 měsíce před zamýšleným sňatkem. Kněz Vás bude informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Je nutná příprava, která se uskuteční asi při šesti setkáních.

křesťanský pohřeb pozůstalí žádají kněze. Vždy je třeba s knězem dohodnout termín pohřbu. Pohřební obřady se konají v kostele a na hřbitově. Forma pohřebních obřadů se řídí přáním rodiny a místními zvyklostmi.

Život naší farnosti se nevyčerpává jen v kostele, ale jsou tu i další aktivity. Děti mají možnost navštěvovat hodiny náboženství v Základní škole v Dolním Újezdě. Pro každý ročník je jedna skupinka. Výuku vedou katecheté. Příležitostí k dalšímu setkávání dětí, zvláště těch mladších, je během roku víc. Je to především dětská bohoslužba, která se koná ve školním roce každou druhou neděli. Pro děti jsou určeny akce pořádané při příležitosti konce školního roku – společný výlet a táborák. Slavnostní chvílí je první svaté přijímání dětí.

Další formou scházení se je společenství manželů. Jedná se o setkávání manželských párů - vždy v jedné ze zapojených rodin. Programem setkání je zamyšlení se nad duchovním tématem a vzájemné povzbuzení do všedního života.
 


Aktuality

Kontakt

Římskokatolická farnost
Dolní Újezd

569 61 Dolní Újezd 34

P. Ing. Josef Haman
kněz
Tel.: 732 405 118
E-mail:

Kompletní kontakty


© 2024, Římskokatolická farnost sv. Martina v Dolním Újezdě u Litomyšle – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑